این وسیله با ایجاد گرمای بیشتر، باعث از دست رفتن آب بدن می‌شود و چنان كه گفته شد، ‌پس از استفاده از مایعات، دوباره وزن به حالت سابق باز می‌گردد. بنابراین كمربند لاغری تأثیری در كاهش مقدار چربی ندارد، ولی استفاده از بعضی انواع آن پس از كاهش وزن كمكی در برطرف كردن چروكها دارد

روی جمله مقابل کلیک کنید :   چای لاغری دکتر سینا