روش بسیار خوبی است كه با زدن سوزنهایی در قسمتهای خاص، در بیمار احساس سیری به وجود می‌آید و این احساس او را از خوردن منع كرده، همین كار سبب لاغری وی می‌شود. متاسفانه بیشتر متصدیان این برنامه، آگاهی كامل از طب سوزنی و مسیر اعصاب اشتها ندارند و به همین دلیل میزان موفقیت در استفاده از این روش در كشورمان ضعیف است. در طب سوزنی حقیقی نباید لیست غذائی خاصی به فرد چاق داد زیرا با استفاده از سوزنهای یاد شده، اشتها كور می‌شود و رغبت به خوردن از بین می‌رود. بنابراین اگر همراه آن لیست غذایی بدهند یعنی این نوع طب سوزنی، تقلبی است.

روی جمله مقابل کلیک کنید :   چای لاغری دکتر سینا